27th Poland International Education Fair 10-11 March PERSPEKTYWY 2017

Published on: Category:

Are you  interested in studying abroad? 27th Poland International Education Fair 10-11 March PERSPEKTYWY 2017 in Warsaw at the Palace of Culture and Science is the event where study-abroad programs are promoted. The Fair is usually accompanied by series of meetings, which show different aspects of the study, culture, living and working conditions abroad. To know more visit : http://salon.perspektywy.pl/2017/

 

[Polish]

 

XVII Międzynarodowy Salon Edukacyjny PERSPEKTYWY 2017 10-11 MARCA

Zainteresowanych możliwościami studiowania za granicą a w szczególności w USA zapraszamy do udziału w XVII Międzynarodowym  Salonie Edukacyjnym w Warszawie. Odwiedzający Salon Szkół Zagranicznych w dniach 10-11 marca będą  mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami uczelni zagranicznych, uzyskania informacji o warunkach studiowania za granicą i oferowanych programach.

Więcej informacji tutaj