“ABC OF WORK IN FRONT OF CAMERA” Kameralne Lato 2017

Published on: Category:

A few words to sum up the workshop “ABC of work in front of Camera” organized within the film festival Kamerlane Lato.

Practical workshops for 20 young film and theater enthusiasts were led by Anna Mucha, Katarzyna Dorosińska, Adam Majewski, Kamil Woźniak and director, operator and editor Oskar żytkowski.
Participants were able to deepen their knowledge on acting techniques, learn the basic  practical skills necessary for an actor’s work, and find out what are the differences between a theater actor on the stage and a movie actor on the film set.
During the workshop, filmmakers were able to see how important, apart from acting skills, are the technical skills that allow good interaction between actor, director and editor, which results in creation good visual communication. There was some time to practice composition of the frame, film simple scenes using familiar film standards and analyze recorded images under the guidance of professionals.
The workshops were organized in cooperation with American Corner Radom and  sponsored by the US Embassy in Warsaw.

Visit the KAMERALNE LATO.pl website to see more.

 

ABC PRACY PRZED KAMERĄ – PODSUMOWANIE

Dla osób zainteresowanych zawodem aktora w ramach festiwalu filmowego Kameralne Lato 2017 został przygotowany cykl spotkań zatytułowany „ABC pracy przed kamerą”. Praktyczne warsztaty dla 20 młodych pasjonatów sztuki filmowej i teatralnej poprowadzili aktorzy: Anna Mucha, Katarzyna Dorosińska, Adam Majewski, Kamil Woźniak oraz reżyser, operator i montażysta Oskar Żytkowski.

Uczestnicy spotkań mogli pogłębić swoja wiedzę na temat technik aktorskich, poznać podstawy praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy aktora i dowiedzieć się jakie są podstawowe różnice w warsztacie aktora teatralnego i aktora pracującego na planie filmowym.

Podczas warsztatów początkujący filmowcy mogli  przekonać się o tym jak ważne, oprócz umiejętności aktorskich, są umiejętności techniczne, które umożliwiają dobrą współpracę między aktorem, reżyserem i montażystą, co w rezultacie pozwala na osiągnięcie dobrej komunikacji wizualnej. Był czas na ćwiczenia z kompozycji obrazu, filmowanie prostych scen z zastosowaniem znanych standardów filmowych oraz analizę zarejestrowanych obrazów pod okiem profesjonalistów.

Cykl warsztatów został zorganizowany we współpracy z American Corner Radom i był sponsorowany przez Ambasadę USA w Warszawie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Kameralne Lato.pl