Gdansk LibraryAmerican Corner Gdańsk Library is a small, American-style library and program center created to increase mutual understanding between Poland and the United States by making available information about America in a variety of formats.

The multi-media, books, and periodical collections are open to the general public. Meeting rooms of American Corner are available for program events and activities like lectures, films, workshops, discussion groups and exhibits.

American Corner Library houses a collection of books in English about the United States. This collection includes reference titles, books about English teaching and learning, works of fiction, business manuals, magazines and U.S. State Department publications about such topics as studying in the USA. It also provides access to the Internet, audio and video products, and CD-ROMS.

American Corner Library is not only the library, but also a place where you can enhance your knowledge about the United States.

The resources at the American Corners are free of charge

 

BIBLIOTEKA AMERICAN CORNER GDAŃSK

Biblioteka American Corner Gdańsk jest mała biblioteką w stylu amerykańskim, prowadzacą działalnośc majacą na celu zwiększenie wzajemnego zrozumienia między Polską a Stanami Zjednoczonymi poprzez udostępnianie informacji o Ameryce wykorzystując różnorodne formy.

Multi-media, książki, publikacjie i materiały stanowiące zasoby biblioteki są ogólnie dostępne.

Biblioteka American Corner posiada ogromną  kolekcję zbiorów na temat Stanów Zjednoczonych w języku angielskim. Kolekcja zawiera publikacje naukowe, materiały do nauczania i uczenia się języka angielskiego, beletrystykę, magazyny, czasopisma naukowe i biznesowe, publikacje dotyczące takich tematów jak studia w USA, etc.

Placówka zapewnia również bezpłatny dostęp do Internetu i produktów audio- wideo.

Nasza kolekcja jest  na bieżąco uzupełniana zgodnie z sugestiami czytelników i uczestników programów.

American Corner to nie tylko biblioteka, ale również miejsce, gdzie można wzbogacić wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych.

Dostęp do wszystkich zasobów American Corner Library jest bezpłatny.