Spelling Bee competition

Published on: Category:

The American Corner Centre is a sponsor of prizes in Spelling Bee  – an interschool competition organized annually by Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II.

 

Centrum American Corner sponsorowało nagrody w międzyszkolnym konkursie Spelling Bee organizowanym corocznie przez Katolickie Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II.

 

Spelling Bee spelling2 spelling3 spelling4 spelling5 spelling6