amc_lodz_logolargeAmerican Corner Łódź, opened in 2004, serves as a regional resource center for information and programs highlighting American culture, history, current events, and government.

Our main goal is to share the story of the United States and help individuals expand their general knowledge and skills, and understand American society, culture and values. The American Corner also aims to maintain an open dialogue on issues of mutual concern, and build bridges of understanding between American and Polish people.

 

 

Nasza Misja

American Corner Łódź, otwarty w 2004r., pełni funcję regionalnego centrum zasobów i informacji dla programów poświęconych amerykańskiej kulturze, historii i aktualnym wydarzeniom.

Naszym głównym celem jest przybliżanie ogólnej wiedzy na temat społeczeństwa amerykańskiego, historii, kultury USA i wspólnych wartości takich jak sprawiedliwość, tolerancja, czy bezpieczeństwo. American Corner ma również na celu utrzymanie otwartego dialogu w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i wzajemnego zrozumienia.