AmC Lublin

American Corners are partnerships between the Public Affairs sections of U.S. Embassies and host institutions. There are over 400 American Corners all over the world. They provide access to current and reliable information about the U.S. via book collections, the Internet, and through a variety of events such as public readings, films, speaker programs, workshops, meetings, and exhibits. An American Corner serves as an information outpost similar to a public library reference service. The multi-media, book and periodical collections are open and accessible. Associated reading or meeting rooms are made available to host program events and activities. In Poland there are six American Corners located in Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Radom and Wrocław.

American Corner Lublin is the partnership between Hieronim Łopaciński City Public Library in Lublin and the U.S.Embassy in Warsaw. We provide information about the United States to the general public by various and frequent programs as: meetings, workshops, open classes, video conferences, movies, exhibitions, music gigs, sport events and many others.

We also offer free access to the library: books, films, magazines, games, online databases, the most modern multimedia as Wii games, Amazon Kindle.
We are ready to cooperate with those who are connected with American culture.

 

American Corner Lublin

AmC Lublin powstał w wyniku porozumienia pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie a Ambasadą Amerykańską w Warszawie.

Udostępniamy informacje dotyczące Stanów Zjednoczonych poprzez różne i częste programy takie jak: spotkania, warsztaty, pokazowe lekcje, wideokonferencje, projekcje filmów, wystawy, koncerty, sportowe imprezy oraz wiele innych.
American Corner zapewnia również bezpłatny dostęp do biblioteki: książki, filmy, magazyny, gry, bazy danych online, najnowocześniejsze multimedia: gry Wii, elektroniczny czytnik książek Amazon Kindle.
Jesteśmy gotowe do współpracy ze wszystkimi, którzy są powiązani z kulturą amerykańską.