English Language Resources

• stories for children
• books with reading levels
• Big Books
• educational books about the USA
• DVDs
• methodological materials for teachers

All resources are free of charge!

 

Zasoby nauczania jezyka angielskiego

• opowiadania dla dzieci
• książki w dużym formacie
• książki edukacyjne o USA
• DVD
• materiały metodyczne dla nauczycieli

Wszystkie zasoby są bezpłatne!