POLES in AMERICA Polish-American Research Conference on the 50th anniversary of the Casimir Pulaski Museum in Warka. June 27-28th

Published on: Category:

It is a great honor for AmC Radom to be a part of an important a remarkable event organized by Casimir Pulaski Museum in Warka on its 50th anniversary.  We were asked to become a Partner of the Polish-American Research Conference – POLES in AMERICA.

The Conference aims at evoking the memory of Poles who played a significant role in the history of the United States and making the general public more familiar with the lives of those who are famous and those whose deeds remain to be discovered, yet whose contribution to history need not be forgotten by young Poles and Americans.

The organizers believe that the meeting will contribute to strengthening Polish – American relationship and building stronger bonds between the Museum in Warka and Polish-American institutions and organizations in the United States.

The Casimir Pulaski Museum invites speakers from Poland and the United States to give a presentation during our conference to be held on June 27 and 28, 2017.

Invitation: http://bit.ly/2q1Liy2

Registration form: http://bit.ly/2qv73Gh

The deadline for submitting your registration form is June 5th, 2017.

More information here: http://muzeumpulaski.pl/en/news/261-konferencja-2017

 

 

POLACY w AMERYCE. Polsko – amerykańska konferencja naukowa z okazji 50-lecia Muzeum im.Kazimierza Pułaskiego w Warce. 27-28 Czerwca 2017.

Jesteśmy ogromnie dumni z faktu, że możemy być częścią tak interesującego i ważnego  wydarzenia. Zostaliśmy poproszeni o zostanie Partnerem organizowanej przez Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce – Polsko-Amerykańskiej Konferencji Naukowej POLACY w AMERYCE – z okazji 50-lecia muzeum.

Celem konferencji jest przypomnienie Polaków, którzy odegrali znaczącą rolę w historii USA, a także popularyzacja postaci – zarówno tych znanych, jak i mniej znanych, lecz zasługujących na miejsce w świadomości historycznej młodego pokolenia Polaków i Amerykanów. Organizatorzy wierzą, że spotkanie w Warce przyczyni się do wzmocnienia polsko-amerykańskich relacji, a w szczególności pozwoli na budowanie silniejszych więzi Muzeum w Warce z instytucjami i organizacjami polonijnymi w USA oraz będzie impulsem dla dalszej owocnej współpracy.

Muzeum zaprasza wykładowców z Polski i Stanów Zjednoczonych do udziału w konferencji.

Zaproszenie:http://bit.ly/2pc7rFE

Formularz zgłoszeniowy:http://bit.ly/2pJlDY0

Termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję upływa 5 czerwca 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum: http://muzeumpulaski.pl/aktualnosci/261-konferencja-2017