Dzień Bezpieczeństwa w Radomiu. 31.05.2019.

Published on: Category:

W dniu 31 maja br. mieliśmy przyjemność partnerować wydarzeniu zorganizowanemu przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu. VII edycja Dnia Bezpieczeństwa przebiegała pod hasłem “20 lat Polski w strukturach NATO”, a jej celem było przybliżenie wiedzy na temat Paktu Północnoatlantyckiego, miejsca Polski w jego strukturach, wymianę doświadczeń związanych z działaniami służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli. Na zaproszenie American Corner tego dnia gościł w Radomiu major Andrew Underwood – z-ca Attache Wojsk Lądowych  Ambasady USA, który wygłosił wykład na temat “Sojusznicza współpraca wojskowa miedzy Polską a Stanami Zjednoczonymi – historia, teraźniejszość, przyszłość” ”

Gościem wydarzenia był także dr hab. Stanisław Koziej – były Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, gen. bryg. w stanie spoczynku, który wygłosił wykład na temat:“Bezpieczeństwo Polski w warunkach nowej zimnej wojny między Rosją i NATO”

Organizatorzy wydarzenia zapewnili uczestnikom możliwość zapoznania się z historycznymi pojazdami wojskowymi (w tym amerykańskimi) należącymi do Grupy Rekonstrukcyjnej Pilica oraz sprzętem wykorzystywanym w misjach ratowniczych (np. sprzęt ratowniczy dla pilotów wojskowych). Uczestnicy mogli też poznać tajniki laboratorium kryminalistycznego i obejrzeć wystawę starej i współczesnej broni palnej. https://pl.usembassy.gov/pl/dzien_bezpieczenstwa_radom/

Security Day in Radom. 31.05.2019

On May 31, U.S. Embassy Assistant Army Attaché Major Andrew Underwood gave a lecture on the history, present and future of military cooperation between Poland and the United States as part of the Security Day organized by the College of Commerce in Radom under the theme “Twenty years of Poland in NATO structures.” The aim of this year’s event was to increase knowledge about the North Atlantic Treaty Organization and Poland’s role in the Alliance, as well as to strengthen the public’s understanding of civic and democratic institutions. American Corner Radom was Partner of the event.
https://pl.usembassy.gov/security_day_radom/

The event organizers provided participants with the opportunity to familiarize themselves with historic military vehicles (including U.S. ones) belonging to the Pilica Reconstruction Group and equipment used in rescue missions (e.g., military pilot rescue equipment). Participants were also able to receive a briefing on forensic laboratory tools and view a display of old and modern firearms.