Program FLEX 2020/2021 – szansa na darmową edukację w USA. Rekrutacja trwa do 17 października.

Published on: Category:

Ambasad Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz American Councils for International Education zapraszają do udziału w Programie FLEX w roku szkolnym 2020/20210. Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych i drugich liceum/technikum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 24 lat w programie FLEX uczestniczyło ponad 25 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów. To właśnie dzięki uczestnikom programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą poznać amerykański system szkolny. W roku szkolnym 2020-2021 blisko 900 uczniów wyjedzie do USA w ramach programu FLEX. Każdy stypendysta będzie mieszkał przez rok z rodziną goszczącą w USA i będzie uczył się w amerykańskiej szkole średniej.

Kto może wziąć udział w wymianie?

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów finansowanych przez Rząd USA mających na celu promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia, zasady uczestnictwa w programie FLEX są ściśle określone. Rekrutacja uczestników do programu FLEX oparta jest o kryteria merytoryczne, bezpłatna oraz otwarta dla wszystkich spełniających poniższe kryteria.

ObywatelstwoOsoba aplikująca powinna posiadać obywatelstwo polskie. Osoby posiadające podwójne obywatelstwo: polskie oraz amerykańskie nie mogą brać udziału w Programie FLEX.
WiekOsoba aplikująca powinna być urodzona między 15 lipca 2002 a 15 lipca 2005 roku (osoby niepełnosprawne: 15 lutego 2002-15 lipca 2005).
SzkołaOsoba aplikująca powinna być uczniem 1 lub 2 klasy liceum/technikum.
Znajomość j. angielskiegoOsoba aplikująca powinna znać język angielski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka zostanie sprawdzona testem ELTiS.
Wyniki w nauceOsoba aplikująca powinna uzyskiwać minimum dobre wyniki w nauce.
WizaOsoba aplikująca powinna spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1.

Kto NIE może wziąć udziału w wymianie?

NIE może wziąć udziału w programie jeśli:

  • nie spełnia warunków określonych przez American Councils
  • przebywało się na terytorium USA dłużej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat
  • najbliższa rodzina lub członek najbliższej rodziny aplikował bądź aplikuje o wizę emigracyjną do USA lub ewentualnie ma plany emigracji lub już wyemigrował do USA.

APLIKACJA ONLINE JEST DOSTĘPNA DO 17 PAŹDZIERNIKA

Więcej szczegółówna temat programu tutaj