amc_radom_logolargeAmerican Corner Radom, officially opened on the 22nd of May 2012, serves as a regional resource center for information and programs highlighting American culture, history, current events, and government.

Our main goal is to share the story of the United States and help individuals expand their general knowledge and skills, and understand American society, culture and values. The American Corner also aims to maintain an open dialogue on issues of mutual concern, and build bridges of understanding between American and Polish people.

The Agreement concerning the establishment of the American Center for Information and Culture American Corner was made in the U.S. Embassy in Warsaw and was the result of a letter of intent, which in June 2011 was signed by Mayor of Radom Andrew Kosztowniak and U.S. Ambassador Lee Feinstein.

The outpost operates as a part of Cultural Institution – “Radomski Klub Środowisk i Galeria” Łaźnia”. In cooperation with the American Embassy, American Corner conducts cultural and educational activities related to the theme of the United States of America.

 

Nasza Misja

American Corner Radom, oficjalnie otwarty 22 maja w 2012, pełni funcję regionalnego centrum zasobów i informacji dla programów poświęconych amerykańskiej kulturze, historii i aktualnym wydarzeniom.

Naszym głównym celem jest przybliżanie ogólnej wiedzy na temat społeczeństwa amerykańskiego, historii, kultury USA i wspólnych wartości takich jak sprawiedliwość, tolerancja, czy bezpieczeństwo. American Corner ma również na celu utrzymanie otwartego dialogu w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i wzajemnego zrozumienia.
Porozumienie dotyczace powstania Amerykańskiego Centrum Informacji i Kultury American Corner zawarte zostało w Ambasadzie USA w Warszawie i było efektem listu intencyjnego, który w czerwcu 2011 roku podpisali prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak oraz Ambasador USA Lee Feinstein.

Placówka działa przy Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łażnia”. W ramach współpracy z Ambasadą Amerykańską American Corner prowadzi działalność kulturalno-oświatową na temat Stanów Zjednoczonych Ameryki.