AMERICAN CORNER LIBRARY RADOM

DLORAWydarzeniaLibrary Card.
The resources at the American Corners are free of charge.

 

BIBLIOTEKA AMERICAN CORNER RADOM

Biblioteka American Corner Radom jest mała biblioteką w stylu amerykańskim, prowadzacą działalnośc majacą na celu zwiększenie wzajemnego zrozumienia między Polską a Stanami Zjednoczonymi poprzez udostępnianie informacji o Ameryce wykorzystując różnorodne formy.
Multi-media, książki, publikacjie i materiały stanowiące zasoby biblioteki są ogólnie dostępne.
Biblioteka American Corner posiada ogromną  kolekcję zbiorów na temat Stanów Zjednoczonych w języku angielskim. Kolekcja zawiera publikacje naukowe, materiały do nauczania i uczenia się języka angielskiego, beletrystykę, magazyny, czasopisma naukowe i biznesowe,  publikacje dotyczące takich tematów jak studia w USA, etc.
Placówka zapewnia również bezpłatny dostęp do Internetu i produktów audio- wideo.  Nasza kolekcja jest  na bieżąco uzupełniana zgodnie z sugestiami czytelników i uczestników programów.
American Corner Biblioteka to nie tylko biblioteka, ale również miejsce, gdzie można wzbogacić wiedzę na temat Stanów Zjednoczonych.
Aby korzystać z zasobów biblioteki należy posiadać specjalną Kartę Biblioteczną.
Dostęp do wszystkich zasobów American Corner Library jest bezpłatny.