American Culture

Published on: Category:

Last Monday,  October 27th, our Fulbright student, Genevieve Campsiano, who came from New Jersey, talked about American Culture with students from Gimnasium # 29. The students learned about the meaning of “the Stars and Stripes”, the Hollywood film industry and American graphic novels. The students were very exiced to participate and asked many questions about culture, history and music.

Kultura USA

W poniedziałek 27 października, nasza stypendystka Fulbrighta, Genevieve Campisano,  która przybyła z New Jersey, opowiadała uczniom z gimnazjum nr 29 o kulturze amerykańskiej. Uczniowie dowiedzieli się, co znaczą „Stars and Stripes ” na amerykańskiej fladze, poznali fabrykę snów z Hollywood i historię komiksu. Wszyscy uczestnicy byli bardzo aktywni i zadawali mnóstwo pytań na temat historii kultury, szczególnie historii muzyki.