Who brings gifts for children? Christmas traditions in Poland and the US

Published on: Category:

Last Tuesday , December 16th  from 12:00 to 14:00, we were hosted an intercultural dialogue about Christmas traditions in Poland and the US called “Who brings gifts to children?” The presentation was intended for students of classes IV-VI of primary school and was held in Polish with elements of English. The content of the meeting was  prepared by the listeners SKIBA with games and entertainment to show the differences and similarities of Christmas traditions in Poland and the US.

This action and animation of the presentation was organized by SKIBA and the American Corner.

Kto przynosi prezenty dzieciom? Tradycje Bożego Narodzenia w Polsce i USA

16 grudnia w godzinach od 12:00 do 14:00, odbyła się prezentacja pt. „Kto przynosi prezenty dzieciom?”.
Prezentacja była skierowana do uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej oraz odbyła się w języku polskim z elementami języka angielskiego. Treścią spotkania były przygotowane przez słuchaczki SKIBY gry i zabawy animacyjne uwzględniające różnice i podobieństwa Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i USA.

Organizatorami działania animacyjnego była SKIBA oraz American Corner.