FLEX – Future Leaders Exchange

Published on: Category:

Departament Stanu oferuje w Polsce nowy program wymiany: FLEX (Future Leaders Exchange). Jest to program młodzieżowy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach FLEX uczniowie spędzają rok szkolny (2016-2017) w amerykańskiej szkole średniej i mieszkają z amerykańską rodziną. Wszystkie koszty pokrywa Departament Stanu USA. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami innych krajów. W programie od ponad 20 lat uczestniczą uczniowie z całego świata – w Polsce jest on realizowany po raz pierwszy.

Wymogi uczestnictwa:

Do udziału w programie zapraszamy uczniów, którzy:

 • mają polskie obywatelstwo i nie posiadają obywatelstwa amerykańskiego,
 • są urodzeni między 01.01.1999 a 15.07.2001,
 • są aktualnie uczniami 3-ej klasy gimnazjum lub 1-ej klasy liceum,
 • znają j.angielski w stopniu komunikatywnym,
 • spełniają wymogi dot. uzyskania wizy USA oraz nie spędzili więcej niż 3 miesiące w ciągu ostatnich 5 lat w USA.

Rekrutację do programu prowadzi American Councils for International Education. Zgłoszenie do programu należy przesłać on-line do 16 października 2015https://ais.americancouncils.org/flex

Pełna rekrutacja do programu składa się z kilku etapów, o których American Councils for International Education poinformuje osoby wybrane do następnego etapu.

W programie mogą również wziąć udział uczniowie niepełnosprawni. Prosimy o kontakt z American Councils w celu uzyskania szczegółów rekrutacji.

Więcej o programie: http://discoverflex.org/

Kontakt z American Councils: poland@americancouncils.eu

 

Program FLEX pokrywa następujące koszty:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA (do rodziny goszczącej) oraz powrót z USA,
 • Małe miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych,
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku,
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej,
 • Szkolenie przedwyjazdowe w Polsce,
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w USA,
 • Ubezpieczenie medyczne (z wyłączeniem stwierdzonych chorób przewlekłych oraz opieki stomatologicznej).

Zapraszamy uczniów do zgłaszania się!