DISCOVER USA! – zajęcia kulturowo-językowe dla dzieci i młodzieży, 21 marca 2017

Published on: Category:

Podczas zajęć dzieci poznają Stany Zjednoczone. Warsztaty mają charakter pogadanki podczas której uczestnicy dowiadują się o położeniu geograficznym tego niezwykłego kraju i jego różnorodności. Wspólnie uczymy się słów i zwrotów dotyczących szeroko pojętej kultury USA. Na koniec spotkania dzieci własnoręcznie przygotują najpopularniejsze symbole amerykańskie.