YLRC RESOURCES:

• die cut machine (it is an easy way to cut out a variety of shapes, designs and fonts)

• stories for children

• books with reading levels

• Big Books

• educational books about the USA

• maps

• DVDs

• methodological materials for teachers

• lesson plans

All resources are free of charge!

We would like to invite English teachers to organize lessons for their students in American Corner, using YLRC materials.

 

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego

 

ZASOBY YLRC:
• maszyna do wycinania “die cut machine” ( (pozwalająca w łatwy sposób wycinać wiele kształtów, wzorów i czcionek, służących jako pomoce dydaktyczne)
• opowiadania dla dzieci
• książki w dużym formacie
• książki edukacyjne o USA
• mapy
• DVD
• materiały metodyczne dla nauczycieli
• plany lekcji
Wszystkie zasoby są bezpłatne!
Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego do organizowania lekcji dla uczniów w American Corner, przy użyciu materiałów YLRC.